top of page

Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Hus&Hage samler inn og bruker personopplysninger.

Hus&Hage, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Uten din avtale samler vi ikke på noen måte personlige data via våre nettsider. Du bestemmer deg selv om du ønsker å dele disse dataene med oss, for eksempel når du registrerer, foretar en forespørsel osv. Generelt bruker vi dine personlige data til å svare på forespørselen din eller for å gi deg tilgang til spesiell informasjon eller tilbud. For å opprettholde kundeforhold kan det dessuten være nødvendig for oss å lagre og jobbe med dine personlige data, slik at vi kan oppfylle dine ønsker mer fullstendig, eller forbedre våre produkter og tjenester. Det kan være nødvendig for oss å bruke disse dataene for å informere deg om tilbud som vil være til nytte for deg.

 

Server loggfiler

Du kan bruke våre nettsider uten å sende inn personlige data. Hver gang du åpner nettstedet Hus&Hage, overføres brukerdata av nettleseren din og lagres i protokollfiler (serverloggfiler). Denne lagrede data inkluderer f.eks. navn på oppringt nettsted, dato og klokkeslett for forespørselen, mengden data overført og leverandøren som gjør forespørselen. Disse dataene tjener utelukkende for å sikre en jevn drift av nettstedet vårt og for å forbedre tilbudet. Det er ikke mulig å tildele disse dataene til en bestemt person.

 

Bruk av e-postadressen din til å sende nyhetsbrev

Vi bruker din e-postadresse utenom kontraktlig behandling utelukkende for å sende deg et nyhetsbrev til egne markedsføringsformål, dersom du har uttrykkelig avtalt dette. Behandlingen vil bli utført med ditt samtykke. Du kan trekke samtykket til enhver tid uten å påvirke lovligheten av behandlingen som er utført med ditt samtykke til opptaket. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke den aktuelle lenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Din e-postadresse vil da bli fjernet fra distributøren. Det vil ikke bli videresendt til andre tredjeparter.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger

i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Hus&Hage har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Hus&Hages system har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Hus&Hage ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

 

Kontaktinformasjon

e-post: drammen@husoghage.no

Telefon: 32 26 90 30

Postadresse: Hus&Hage Drammen AS, Nedre Strandgate 7, 3015 Drammen

bottom of page